En què consisteix l’economia circular?

eco-friandly

L’economia circular es presenta com un sistema d’aprofitament de recursos on prima la reducció, la reutilització i el reciclatge dels elements.

Produir, usar i tirar? No, reduir, reutilitzar i reciclar. El paradigma de l’actual model econòmic lineal podria estar arribant a la seva fi i el seu lloc serà ocupat per l’economia circular.

L’actual model de producció i gestió de recursos, béns i serveis que busca potenciar un consum a curt termini està portant al planeta a una situació insostenible. El sistema econòmic vigent es desmarca diametralment del cicle de vida de la naturalesa i xoca contra el desenvolupament sostenible, enfocat al llarg termini. En la naturalesa no existeixen les escombraries ni els abocadors: tots els elements compleixen una funció de manera contínua i són reutilitzats per al seu aprofitament en diferents etapes.

Què és l’economia circular?
Prenent com a exemple el model cíclic de la naturalesa, l’economia circular es presenta com un sistema d’aprofitament de recursos on prima la reducció dels elements: minimitzar la producció al mínim indispensable, i quan sigui necessari fer ús del producte, apostar per la reutilització dels elements que per les seves propietats no poden tornar al medi ambient.

És a dir, l’economia circular advoca per utilitzar la major part de materials biodegradables possibles en la fabricació de béns de consum –nutrients biològics- perquè aquests puguin tornar a la naturalesa sense causar danys mediambientals en esgotar la seva vida útil. En els casos que no sigui possible utilitzar materials ecofriendly –nutrients tècnics: components electrònics, metàl·lics, bateries…- l’objectiu serà facilitar un desacoblament senzill per a donar-li una nova vida reincorporant-los al cicle de producció i compondre una nova peça. Quan no sigui possible, es reciclarà d’una manera respectuosa amb el medi ambient.

Avantatjós per a usuaris… i empreses
A diferència d’altres models econòmics on prima l’aspecte econòmic per sobre del social o mediambiental, l’economia circular suposa una substancial millora comuna tant per a les empreses com per als consumidors. Les empreses que han posat en pràctica aquest sistema estan comprovant que reutilitzar els recursos resulta molt més rendible que crear-los des de zero. Com a conseqüència, els preus de producció es redueixen, de manera que el preu de venda també es veu rebaixat, beneficiant així al consumidor; no sols en l’econòmic, sinó també en el vessant social i mediambiental.

Principis de l’economia circular
Hi ha deu trets configuradors que defineixen com ha de funcionar l’economia circular:

1. El residu es converteix en recurs: és la principal característica. Tot el material biodegradable torna a la naturalesa i el que no és biodegradable es reutilitza.
2. El segon ús: reintroduir en el circuit econòmic aquells productes que ja no corresponen a les necessitats inicials dels consumidors.
3. La reutilització: reutilitzar certs residus o certes parts d’aquests, que encara poden funcionar per a l’elaboració de nous productes.
4. La reparació: trobar una segona vida als productes espatllats.
5. El reciclatge: utilitzar els materials que es troben en els residus.
6. La valorització: aprofitar energèticament els residus que no es poden reciclar.
7. Economia de la funcionalitat: l’economia circular proposa eliminar la venda de productes en molts casos per a implantar un sistema de lloguer de béns. Quan el producte acaba la seva funció principal, torna a l’empresa, que el desmuntarà per a reutilitzar les seves peces vàlides.
8. Energia de fonts renovables: eliminació dels combustibles fòssils per a produir el producte, reutilitzar i reciclar.
9. La eco-concepció: considera els impactes mediambientals al llarg del cicle de vida d’un producte i els integra des de la seva concepció.
10. L’ecologia industrial i territorial: establiment d’una manera d’organització industrial en un mateix territori caracteritzat per una gestió optimitzada dels estocs i dels fluxos de materials, energia i serveis.

Per aquestes raons, a Second apostem per allargar la vida i reutilitzar aquells productes que encara estan en bon estat i tenen la possibilitat de ser útils a altres consumidors que necessiten o precisen d’ells.

Dissabtes de juny, juliol i agost no es poden retirar vendes recuperables d’or.

 

Política de cookiesPolítica de cookiesPolítica de cookiesPolítica de cookiesPolítica de cookiesPolítica de cookiesPolítica de cookies

Política de privacitatPolítica de privacitatPolítica de privacitatPolítica de privacitatPolítica de privacitat

Termes i condicionsTermes i condicionsTermes i condicionsTermes i condicions