En què consisteix l’economia circular?

eco-friandly

L’economia circular es presenta com un sistema d’aprofitament de recursos on prima la reducció, la reutilització i el reciclatge dels elements.

Produir, usar i tirar? No, reduir, reutilitzar i reciclar. El paradigma de l’actual model econòmic lineal podria estar arribant a la seva fi i el seu lloc serà ocupat per l’economia circular.

L’actual model de producció i gestió de recursos, béns i serveis que busca potenciar un consum a curt termini està portant al planeta a una situació insostenible. El sistema econòmic vigent es desmarca diametralment del cicle de vida de la naturalesa i xoca contra el desenvolupament sostenible, enfocat al llarg termini. En la naturalesa no existeixen les escombraries ni els abocadors: tots els elements compleixen una funció de manera contínua i són reutilitzats per al seu aprofitament en diferents etapes.

Què és l’economia circular?
Prenent com a exemple el model cíclic de la naturalesa, l’economia circular es presenta com un sistema d’aprofitament de recursos on prima la reducció dels elements: minimitzar la producció al mínim indispensable, i quan sigui necessari fer ús del producte, apostar per la reutilització dels elements que per les seves propietats no poden tornar al medi ambient.

És a dir, l’economia circular advoca per utilitzar la major part de materials biodegradables possibles en la fabricació de béns de consum –nutrients biològics- perquè aquests puguin tornar a la naturalesa sense causar danys mediambientals en esgotar la seva vida útil. En els casos que no sigui possible utilitzar materials ecofriendly –nutrients tècnics: components electrònics, metàl·lics, bateries…- l’objectiu serà facilitar un desacoblament senzill per a donar-li una nova vida reincorporant-los al cicle de producció i compondre una nova peça. Quan no sigui possible, es reciclarà d’una manera respectuosa amb el medi ambient.

Avantatjós per a usuaris… i empreses
A diferència d’altres models econòmics on prima l’aspecte econòmic per sobre del social o mediambiental, l’economia circular suposa una substancial millora comuna tant per a les empreses com per als consumidors. Les empreses que han posat en pràctica aquest sistema estan comprovant que reutilitzar els recursos resulta molt més rendible que crear-los des de zero. Com a conseqüència, els preus de producció es redueixen, de manera que el preu de venda també es veu rebaixat, beneficiant així al consumidor; no sols en l’econòmic, sinó també en el vessant social i mediambiental.

Principis de l’economia circular
Hi ha deu trets configuradors que defineixen com ha de funcionar l’economia circular:

1. El residu es converteix en recurs: és la principal característica. Tot el material biodegradable torna a la naturalesa i el que no és biodegradable es reutilitza.
2. El segon ús: reintroduir en el circuit econòmic aquells productes que ja no corresponen a les necessitats inicials dels consumidors.
3. La reutilització: reutilitzar certs residus o certes parts d’aquests, que encara poden funcionar per a l’elaboració de nous productes.
4. La reparació: trobar una segona vida als productes espatllats.
5. El reciclatge: utilitzar els materials que es troben en els residus.
6. La valorització: aprofitar energèticament els residus que no es poden reciclar.
7. Economia de la funcionalitat: l’economia circular proposa eliminar la venda de productes en molts casos per a implantar un sistema de lloguer de béns. Quan el producte acaba la seva funció principal, torna a l’empresa, que el desmuntarà per a reutilitzar les seves peces vàlides.
8. Energia de fonts renovables: eliminació dels combustibles fòssils per a produir el producte, reutilitzar i reciclar.
9. La eco-concepció: considera els impactes mediambientals al llarg del cicle de vida d’un producte i els integra des de la seva concepció.
10. L’ecologia industrial i territorial: establiment d’una manera d’organització industrial en un mateix territori caracteritzat per una gestió optimitzada dels estocs i dels fluxos de materials, energia i serveis.

Per aquestes raons, a Second apostem per allargar la vida i reutilitzar aquells productes que encara estan en bon estat i tenen la possibilitat de ser útils a altres consumidors que necessiten o precisen d’ells.

Política de cookiesPolítica de cookiesPolítica de cookiesPolítica de cookiesPolítica de cookiesPolítica de cookiesPolítica de cookies

Política de privacitatPolítica de privacitatPolítica de privacitatPolítica de privacitatPolítica de privacitat

Termes i condicionsTermes i condicionsTermes i condicionsTermes i condicions