Maria de l’Equador

Maria_de_l'Ecuador

La María va arribar fa cinc anys de l’Equador buscant unes condicions de vida millors i per poder ajudar la seva família que s’havia quedat al país d’origen. A poc a poc va anar establint-se i al cap d’uns mesos va començar a tenir la capacitat d’enviar una mica de diners a la família cada mes. Va anar trampejant durant un temps, però les coses no eren sempre fàcils per a una persona migrada en un context d’inestabilitat econòmica mundial.

Hi havia mesos en què els imprevistos podien fer trontollar els plans de la María i algunes factures es convertien en martiris molt feixucs.

La María havia vingut tota sola i no tenia cap familiar aquí: havien quedat tots a l’Equador. Per tant, no disposava d’una xarxa de suport per afrontar els moments més delicats.

És més, a l’altra banda de l’oceà els que havia deixat enrere depenien del poc que ella els podia enviar per tirar endavant. Així doncs, quan un imprevist feia que pagar el lloguer o una factura inesperada fos gairebé impossible calia buscar un recurs que permetés superar l’obstacle.

Quan la necessitat ho demanava, la María va pagar lloguer i factures i va enviar diners a la família gràcies a Second Company. Quan arribava un mes difícil, agafava algun objecte del seu pis que no fos de primera necessitat i el portava a empenyorar. Amb el que en treia eixugava els deutes i podia respirar tranquil·la sense haver de patir per res. Aleshores, quan al mes següent o al cap d’un parell de mesos la situació s’estabilitzava, hi tornava i recuperava allò que havia empenyorat.

D’aquesta manera va poder passar anys aquí treballant i ajudant la seva família fins que, fa uns mesos, va decidir de tornar a l’Equador a estar amb els seus. Abans d’anar-se’n va portar a Second Company tot allò que no es podia endur. Després de comprar-li les coses, quan li vam desitjar un bon viatge, es va mostrar molt agraïda: va ser Second qui li va permetre, en els temps difícils, de redreçar la situació i continuar endavant.

Second Company la botiga de les segones oportunitats!

Política de cookiesPolítica de cookiesPolítica de cookiesPolítica de cookiesPolítica de cookiesPolítica de cookiesPolítica de cookies

Política de privacitatPolítica de privacitatPolítica de privacitatPolítica de privacitatPolítica de privacitat

Termes i condicionsTermes i condicionsTermes i condicionsTermes i condicions